Verenigingsvernieuwing

Samen met verenigingen gaat Negen aan de slag om te vernieuwen om verenigingen klaar te maken voor de toekomst: samen op Expeditie V.

Dorpspower

Wij geloven in de kracht van sport en bewegen. Dit brengt energie, trots én geluk. We stimuleren vernieuwing en dorpspower. Met sport als ideale inspiratiebron. Dat doen we met een team van lokale spelbepalers. Verenigingen zijn belangrijk voor de ontmoeting, leefbaarheid en ontwikkeling binnen een stad, wijk of dorp. We zien echter dat verenigingen steeds meer onder druk komen te staan. Afnemende ledenaantallen, ontgroening, vergrijzing, minder vrijwilligers en meer concurrentie. Het traditioneel verenigen voldoet steeds minder aan de wensen, die wij als samenleving hebben. We sporten meer, maar steeds minder in verenigingsverband. We willen ons nog wel verenigen, maar op een meer flexibele en vernieuwende manier.


Vernieuwen of verliezen

Daarom wil Negen verenigingen verleiden en ondersteunen om met vernieuwing aan de slag te gaan. Het is vernieuwen of verliezen! Vernieuwen van verenigingen is noodzakelijk, maar bovenal kansrijk. Vernieuwing is mogelijk door in te spelen op trends en ontwikkelingen, maar vooral door te durven doen. Dat maakt verenigingen klaar voor de toekomst. Er is immers geen sterker merk dan de lokale vereniging. Met een enorme potentie om een stad, buurt of dorp te verbinden en in beweging te brengen en de aanwezige dorpspower te benutten. De vereniging, de samenleving in het klein, als ideale inspiratiebron voor vernieuwing.


Aan de slag

Aan de slag met vernieuwing voor jouw vereniging? Neem dan contact met ons op.