Voor elke leerling sport op maat in Nederweert

Negen zorgt ervoor dat basisschoolkinderen meer, maar ook beter bewegen. De motoriek van de kinderen wordt gemeten met de MQ-scan. De MQ-scan is een test om snel en duidelijk inzicht te krijgen in de motorische vaardigheden van basisschoolkinderen.

Onze beweegcoaches voeren bij verschillende basisscholen in Nederweert de MQ-scan uit. De resultaten leveren veel voor het bewegingsonderwijs op. Het laat zien op welke manier de leerlingen bewegen, of dit beter of minder goed is dan vorig jaar en op welke vlakken dit verbeterd of verslechterd is. Het doel is om met het verkregen inzicht scholen te helpen met het beweegadvies en de lessen zo in te richten dat kinderen zoveel mogelijk profijt ervaren op motorisch vlak. Dit resulteert op de lange termijn in een voordeel voor de motorische ontwikkeling van het kind. Beweegcoach Rikus: "We kunnen uit de resultaten afleiden in hoeverre corona ook impact heeft op de motoriek van kinderen. Net zoals ander onderzoek al heeft aangetoond, zien we dat de motoriek van kinderen het afgelopen jaar achteruit gegaan is. Samen met de scholen kijken onze beweegcoaches hoe we hier mee aan de slag kunnen om de motorische ontwikkeling weer op te krikken".

Ook in andere gemeenten is Ben Bizzie actief om bij te dragen aan de motorische ontwikkeling van kinderen, onder andere in Gulpen-Wittem en Leudal.

Motorische screening op scholen in Gulpen-Wittem

Ook in Gulpen-Wittem is onze beweegcoach Anneke actief met het afnemen van de MQ-scans. Anneke aan het woord: ''Het is belangrijk dat kinderen op een speelse manier leren bewegen en ervaren hoe leuk het is. De kinderen moeten op hun eigen niveau mee kunnen doen. Het is goed dat wij hier als beweegcoaches inzicht in krijgen en onze beweeglessen (individueel) hierop kunnen aanpassen. Ook in Gulpen-Wittem zien we dat de motoriek aandacht vraagt omdat kinderen in 2021 veel gymles hebben moeten missen door de corona-maatregelen. Gelukkig zijn er ook veel kinderen die wel goed bewegen, maar we gaan extra aandacht besteden aan de kinderen die een helpende hand kunnen gebruiken tijdens de gymles''.

Sport op maat in het speciaal onderwijs in Leudal

Ben Bizzie is ook actief in het speciaal onderwijs in Leudal. In coronatijd is beweging belangrijk, maar voor deze doelgroep al helemaal. Het beweegaanbod draagt namelijk op verschillende manieren bij aan de ontwikkeling van het kind. Een belangrijk doel van het beweegaanbod is dat leerlingen leren om samen met anderen op een respectvolle manier aan bewegingsactiviteiten deel te nemen. Door diverse beweegvormen aan te bieden wordt er bijgedragen aan een positieve gedragsverandering. Zo proberen wij kinderen sportiever, socialer, zelfverzekerder en bovenal gelukkiger te maken. Onze beweegcoach Roy ervaart zijn werk als waardevol: ‘’Elke leerling is uniek en draagt een rugzakje. Zij moeten de kans krijgen om het maximaal haalbare uit zichzelf te halen. Hier draag ik met sport en beweging aan bij’’.

Motoriek kinderen holt verder achteruit

Door corona is de motoriek van kinderen flink achteruit gegaan. Dat baart ons zorgen. Lees in onze blog verder hoe het Ben Bizzie programma hier verandering in brengt.

Negen maakt op deze website gebruik van cookies. Deze cookies worden ingezet om de website te verbeteren en uw surfgedrag te analyseren. Voor meer informatie, bekijk onze privacy- en cookieverklaring.

Sluiten