Lokaal maak je samen het verschil

door Rob

Gemeenten zijn opgeroepen om een lokaal sportakkoord te ontwikkelen. Het sportakkoord brengt lokale partijen bij elkaar om sport en bewegen bij inwoners te stimuleren. Maar wat houdt zo een lokaal sportakkoord precies in en wat betekent dit voor gemeenten? Rob vertelt er alles over.

Wat houdt een lokaal sportakkoord in?

In 2018 is het Landelijk Sportakkoord vastgesteld. De Minister van Sport wil de ambities uit dit Sportakkoord lokaal vertalen naar lokale of regionale sportakkoorden. In een lokaal sportakkoord staan gezamenlijke dromen en ambities van ambassadeurs op het gebied van sport en bewegen. Daarnaast is het belangrijk om deze te vertalen naar concrete actiepunten. Het moet echt een plan van en voor de lokale gemeenschap zijn.

Waarom moet de gemeente aan de slag met een lokaal sportakkoord?

Het is een kans. Samen met partners kunnen er ambities worden gecreëerd voor de toekomst. Een lokaal sportakkoord zorgt voor eigenaarschap bij en betrokkenheid van partners. Het zorgt voor energie! Daar is iedere gemeente naar op zoek. Er is niets mooiers dan gezamenlijk de uitdaging aan te gaan om iets met elkaar te bereiken.

Wat is belangrijk om tot een lokaal sportakkoord te komen?

Een sportakkoord moet vooral lokaal invloed hebben. Het gaat om het gezamenlijk belang. Zo veel mogelijk mensen moeten betrokken worden. Communicatie is daarin een onmisbare factor om te zorgen voor draagvlak en betrokkenheid. Daarnaast is het belangrijk dat mensen zelf de thema’s en inhoud kunnen bepalen. Dan heeft de uitvoering van het akkoord de grootste kans van slagen!

Wat is jouw rol als sportformateur?

Als sportformateur begeleid ik de betrokkenen om te komen tot een sportakkoord. Ik breng partners bij elkaar. Samen gaan we op zoek naar een gezamenlijk ambitie en speerpunten voor het lokaal sportakkoord. Ik zorg ervoor dat alle belangen worden meegenomen en afgestemd. Ik heb een onafhankelijke rol, ‘de scheidsrechter’.

Je bent al sportformateur voor de gemeente Lingewaard, hoe gaat het daar?

Samen met ambassadeurs zijn we in Lingewaard al aan de slag om te komen tot een Lokaal Lingewaards Sportakkoord. Erg mooi om te zien dat het initiatief niet vanuit de gemeente kwam, maar vanuit Lingewaard Sport! Een platform waarin diverse partners, zoals sportverenigingen, betrokken zijn. Deze betrokkenheid zet zich verder door en we gaan nu stappen zetten om de inhoud van het plan te bepalen. Meer weten? Ga naar www.lingewaardssportakkoord.nl.

Wat kan jij als sportformateur voor een gemeente betekenen?

Ik kan als procesbegeleider een bijdrage leveren aan de totstandkoming van een lokaal sportakkoord. Ik heb veel ervaring en expertise op het gebied van lokale visie- en beleidsontwikkeling. Dit doen we altijd in co-creatie met partners, verenigingen en inwoners. Dagelijks werk en spreek ik met lokale partners, zoals gemeenten, verenigingen, onderwijs, zorg- en sportorganisaties. Vanuit Negen gebruiken we daarbij inspirerende methoden, creatieve werkvormen en betrekken we verschillende doelgroepen in het proces om vernieuwende inzichten bij elkaar te brengen. We verdiepen ons in de lokale situatie en hebben veel aandacht voor communicatie tijdens (en na) het proces.

Wat moeten gemeenten doen als ze aan de slag willen met een eigen sportakkoord?

De gemeente moet een intentieverklaring indienen, ondertekend door het college van B&W en drie (lokale) sportaanbieders. Dien je de intentieverklaring in vóór 10 april 2019, dan kun je in mei 2019 al starten met een sportformateur. De verklaring kan ook vóór 8 november 2019 ingediend worden, dan start de sportformateur in januari 2020. De Rijksoverheid stelt budget beschikbaar om een sportformateur in te schakelen om het sportakkoord mee te ontwikkelen. Er is een bedrag beschikbaar van € 15.000 per gemeente.

Meer weten over een lokaal sportakkoord of de inzet van een sportformateur? Neem contact met me op via rob@negen.nl.

Negen maakt op deze website gebruik van cookies. Deze cookies worden ingezet om de website te verbeteren en uw surfgedrag te analyseren. Voor meer informatie, bekijk onze privacy- en cookieverklaring.

Sluiten