Negen creëert

Geef Glans aan Stein

Beleid sociaal domein, subsidiebeleid & accommodatiebeleid

In de gemeente Stein zijn wij betrokken (geweest) bij de beleidsontwikkeling van diverse thema’s zoals het sociaal domein, subsidies en accommodaties. Dit doen wij altijd in co-creatie met partners, verenigingen en inwoners. Het beleidsplan sociaal domein is een frisse en andere visie op de samenleving en kracht van mensen. De nieuwe subsidieregels zijn eenvoudiger en transparanter en er is ruimte voor maatschappelijke en burgerinitiatieven.Het nieuwe beleid is ontwikkeld vanuit het concept Geef Glans aan Stein. Via het platform www.geefglansaanstein.nl zijn inwoners geïnformeerd en betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe beleid.

Vanuit de beleidsontwikkeling sociaal domein is het initiatief ontstaan om te komen tot een platform van verhalen uit de gemeente. Verhalen van inwoners, vrijwilligers en ondernemers, die inwoners inspireren. De verhalen stralen trots op Stein uit en geven een gezicht aan initiatieven in de gemeente. De opzet van dit platform en het ontwikkelen van content wordt ook door Negen uitgevoerd.

"We gaan op weg via een nieuwe route, daarbij hoort experimenten en loslaten."