Negen creëert

Kasteelsche Bossen

sportieve omgeving, gebiedsontwikkeling

Wat was de uitdaging?

De veranderende omgeving en uitdagingen op accommodatiegebied was voor een aantal gebruikers van Kasteelsche Bossen (gemeente Horst aan de Maas) aanleiding om een gezamenlijke visie te ontwikkelen voor een unieke en onderscheidende omgeving.


Hoe is het spel aangepakt?

Verbinding, ambitie en co-creatie dat is de belangrijkste insteek geweest in het proces. Co-creatie met de verenigingen zelf, maar vooral met de omgeving om zo het aanbod beter af te stemmen op de vraag. Daarmee is een krachtig initiatief vanuit de gemeenschap tot stand gekomen.
De stuurgroep met een brede vertegenwoordiging van ‘bewoners’ van Kasteelsche Bossen zijn hierin spelbepalend geweest. De gemeente Horst aan de Maas is één van de partners hierin.

"Today I will do what others won’t, so tomorrow I can accomplish what others can’t"