Negen creëert

Maatschappelijke subsidies Roerdalen

Herijking subsidiebeleid, maatschappelijke subsidies, output subsidies

Wat was de uitdaging?

De gemeente Roerdalen wilde een nieuwe koers voor het subsidiebeleid.
Uitgangspunt daarbij is op een vernieuwende manier bijdragen aan sociale samenhang. Meer lokaal gericht en meer nadruk op maatschappelijke output.


Hoe is het spel aangepakt?

Een pilotgroep van ruim 24 verenigingen verdeeld over de domeinen en woonkernen heeft gezamenlijk de uitgangspunten van het nieuwe subsidiestelsel ontwikkeld. Daarnaast heeft brede interactie plaats- gevonden met de Wmo-raad, de schooldirecties en kinderopvang en alle verenigingen en burgerinitiatie- ven die in de lijn van de nieuwe visie projecten en activiteiten ontwikkelen.

“The difference between the impossible and the possible lies in a person’s determination”