Negen creëert

Regiovisie Noord-Limburg

Sportvisie, -nota & -beleid

Wat was de uitdaging?

In Noord-Limburg werken 7 gemeenten samen als Sportregio Noord-Limburg.
De regiovisie sport was toe aan een nieuwe invulling, meer verbinding maken met andere thema’s en meer spelbepalers aantrekken dan alleen overheid.


Hoe is het spel aangepakt?

Verbinding, ambitie en co-creatie, dat is de belangrijkste insteek geweest in het proces. Co-creatie tussen de gemeenten onderling, maar vooral met stakeholders uit onderwijs, zorg, welzijn, bedrijfsleven en sport. Hiervoor zijn sessies georganiseerd op inspirerende locaties waarbij vooral is gekeken naar de uitdagingen en onderscheidend vermogen van de regio.

Het samenwerkingsverband Sportregio Noord-Limburg is hierin spelbepalend geweest door ruimte te bieden aan innovatie en creatie.

"If it doesn’t challenge you, it won’t change you"