Negen creëert, realiseert, onderzoekt

Sportbeleid Zevenaar

Sportnota, combinatiefuncties

Wat was de uitdaging?

De gemeente Zevenaar wilde het oude sportbeleid actualiseren. Er was ook behoefte aan een nulmeting op het gebied van sportdeelname en uitvoering van de verenigingsmonitor. Daarnaast bestond de wens om combinatiefuncties realiseren gericht op sport, bewegen en cultuur.


Hoe is het spel aangepakt?

De sportnota is in samenspraak met in- en externe partijen ontwikkeld. Er is een nulmeting en 1-meting uitgevoerd op het gebied van sportdeelname, ook is een verenigingsmonitor uitgevoerd. De input van deze onderzoeken is gebruikt voor het sportbeleid maar levert ook belangrijke informatie voor de planontwikkeling combinatiefuncties. De planontwikkeling combinatiefuncties is in nauwe samenhang met partners vormgegeven.

"If you have everything under control you are not moving fast enough"