Negen onderzoekt

Sportmonitor Beverwijk

Evaluatie, monitoring, onderzoek

Wat was de uitdaging?

Ter voorbereiding op de nieuwe beleidsnota was er vanuit de gemeente Beverwijk behoefte om inzicht te krijgen in de huidige situatie op het gebied van sport en bewegen.


Hoe is het spel aangepakt?

Vanuit de algemene vraag van de gemeente is een vertaling gemaakt naar een onderzoeksaanpak op maat met veel aandacht voor de lokale situatie. Dit heeft geresulteerd in een combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek gericht op inwoners, basisscholen, aangepast sporten en de inzet van de combinatiefunctionaris/buurtsportcoach. In totaal heeft het onderzoek 1300 respondenten opgeleverd (antwoordpercentage 25%) en is met tien partners gesproken.

“You miss 100 percent of the shots you don’t take”