Negen creëert

Talent Aalten

projectplan & communicatieconcept

Wat was de uitdaging?

De gemeente Aalten wilde de haalbaarheid van de inzet van combinatiefuncties/buurtsportcoaches laten onderzoeken. Belangrijk uitgangspunt was inhoudelijk én financieel commitment van externe partners.


Hoe is het spel aangepakt?

Via inspirerende en interactieve bijeenkomsten, individuele gesprekken is het plan opgebouwd. Vanuit kansen, ontwikkelingen en ideeën is concreter gekeken naar profiel en takenpakket van betrokkenen. Dit is gezamenlijk met partners gedaan zowel vanuit onderwijs, opvang, sport, cultuur, welzijn en zorg. Ook partners vanuit sociaal domein zijn hierbij betrokken. Er is een integraal projectplan ontwikkeld, een communicatieplan gemaakt en afspraken met alle partners vastgelegd in overeenkomsten.

"Leer kinderen hoe ze moeten denken, niet wat ze moeten denken".