Negen creëert, realiseert, vermarkt

Zederik in Beweging

Combinatiefuncties, buurtsportcoaches, werkgeverschap

Wat was de uitdaging?

De gemeente Zederik neemt deel aan Brede Impuls Combinatiefuncties. Het was de ambitie om 2,3 fte aan combinatie functies te realiseren. Hiermee zou vooral ingezet worden op meer sport en bewegen voor alle inwoners en inhoudelijk en financieel commitment van partners.


Hoe is het spel aangepakt?

Kansrijke domeinen en samenwerkingspartners zijn in beeld gebracht. Vervolgens zijn diverse sessies georganiseerd en hebben individuele gesprekken plaatsgevonden Focus lag op het gebied van onderwijs, kinderopvang, verenigingen en zorg.
 Basisscholen De Kandelaar, Het Fundament, Het Kompas en De Rank, Kinderopvangorganisatie SKCN en Zorginstelling Present zijn de partners die zich samen met de gemeente inhoudelijk en financieel committeren.

“The best motivation always comes from within”