Spelbepalers.nl

Spelbepalers.nl is hét platform voor inspiratie, ontwikkeling en vernieuwing voor (sport)professionals, organisaties of verengingen. Allesbehalve een traditioneel opleidingsinstituut, maar een inspirerende plek om anders te leren denken en doen. Dé plek voor persoonlijke ontwikkeling. Een community voor frisse spelbepalers (in spé). Voor gepassioneerde professionals, verenigingshelden en betrokken vrijwilligers die elkaar willen ontmoeten, inspireren en van elkaar willen leren.

www.spelbepalers.nl