Visie & beleid

Inspiratie, innovatie en co-creatie

Negen heeft veel ervaring en expertise op het gebied van visie- en beleidsontwikkeling. Dit doen we voor en met partners, zoals gemeenten, verenigingen, onderwijs, zorg- en sportorganisaties. We ontwikkelen beleid op diverse thema’s, zoals sport en bewegen, subsidies, (sport)accommodaties en het sociaal domein.

Visie- en beleidsontwikkeling doen we altijd in co-creatie met partners, verenigingen en inwoners. Wij geloven in co-creatie. Co-creatie die verder gaat dan alleen meedenken tijdens bijeenkomsten. Wij geven partners altijd een actieve rol in het vervolg. Dat maakt visie en beleid dynamisch in plaats van statisch en zorgt voor draagvlak en betrokkenheid.

“Alleen ga je sneller, samen kom je verder”

We denken out of the box, gebruiken inspirerende methoden, creatieve werkvormen en betrekken verschillende doelgroepen in het proces om vernieuwende inzichten bij elkaar te brengen. We verdiepen ons in de lokale situatie en maken visie en beleid daardoor concreter en afgestemd op de specifieke lokale situatie. We moeten er namelijk direct mee aan de slag kunnen. Daardoor kan direct resultaat geboekt worden. Tevens hebben wij veel aandacht voor communicatie en activatie tijdens (en na) het proces van visie- en beleidsontwikkeling.