Deelnemers valpreventie aan het woord

Begin februari werd het startschot gegeven voor een 10-weekse cursus valpreventie in Gulpen-Wittem. Afgelopen week, een half jaar na de cursus, kwam de groep weer samen en werden de belangrijkste tips en oefeningen herhaald. Samen met oud-deelnemers blikten we terug op de cursus. Een cursus die voor deelnemers onwijs waardevol is gebleken.

‘’Als ik geen valpreventie had gevolgd, was mijn val misschien wel heel anders afgelopen.’’


‘’Ik heb veel profijt gehad van de valpreventiecursus. Een aantal weken geleden ben ik gestruikeld toen ik in de tuin bezig was. Het ging allemaal heel snel, maar toch was ik in staat om mezelf op een juiste manier op te vangen. Ik heb niks aan de val overgehouden, met dank aan de tips die we tijdens de cursus hebben gekregen’’, vertelt een oud-deelnemer. Ook een tweede deelneemster dankt haar goede afloop van een val aan de cursus. ‘’Het eerste dat ik deed op het moment dat ik viel, was mezelf klein maken. Na de cursus in april dacht ik: ''ik vraag me af of ik alles kan onthouden. Gelukkig is het dus toch een automatisme geworden om op een juiste manier te handelen als je valt.’’

Ook andere deelnemers, die niet gevallen zijn, kijken positief terug op de cursus. ‘’Ik ben een stuk alerter geworden. Daarnaast heb ik na de cursus een armleuning laten maken bij mijn trap. Ik dacht altijd dat ik geen leuning nodig had. Nu ik hem heb, voelt het toch wel prettig en gebruik de leuning ook elke dag.’’

Valpreventie voor ouderen is dus erg waardevol. Robin Beckers, ergotherapeut uit Gulpen-Wittem en cursus begeleider van de valpreventie, ziet dat ook terug in haar werkveld. ‘’Ik kom regelmatig inwoners tegen die denken dat valpreventie niet voor hen is omdat ze zich nog jong en fit genoeg voelen. Aan de andere kant heb ik ook regelmatig contact met inwoners die gevallen zijn en daar klachten aan overhouden, vaak zijn dat inwoners die voor de val ‘gewoon’ fit en gezond waren. Na een val kan je leven van de een op de andere dag drastisch veranderen. De verhalen van deze twee oud-deelnemers laten zien dat valpreventie de kans op (blijvend) letsel na een val verkleind. Ik raad de cursus dan ook zeer aan voor ouderen.’’