Spelbepalers in beweging

Wij geloven in de kracht van sport en bewegen. Sport brengt energie, trots én geluk. We stimuleren vernieuwing en lokale beweging, met sport als ideale inspiratiebron. Dat doen we met een team van lokale spelbepalers.

Score: Sportvisie, -nota & -beleid

Daniëlle Remy

Daniëlle Remy

Meer verbinding, minder overheid, meer spelbepalers, meer innovatie

In opdracht van 7 gemeenten hebben wij een inspirerende regiovisie ontwikkeld. Een gezamenlijke creatie van gemeenten en partners uit onderwijs, zorg, sport en bedrijfsleven. Lees verder

0

gemeentes

0

inwoners

0%

beweegnorm
Score: sportieve omgeving, gebiedsontwikkeling

Roy Simons

Roy Simons

Een ambitieplek die verder gaat dan een sportieve omgeving. Visieontwikkeling in co-creatie

Kasteelsche Bossen wil een Groenpark zijn; een ambitieplek waar mensen elkaar ontmoeten. Een plek waar software en hardware hand in hand gaan en waar verenigingen en andere organisaties zelf verantwoordelijkheid dragen voor programmering en beheer. Lees verder

0

stakeholders

0

inwoners

0%

beweegnorm
Score: Combinatiefuncties, buurtsportcoaches, werkgeverschap

Ron Klemann

Ron Klemann

Van creatie tot realisatie van een totaalconcept met inzet van buurtsportcoaches

In Zederik worden buurtsportcoaches ingezet zowel voor kinderen alsook voor senioren met inhoudelijk en financieel commitment van partners. Lees verder

0

fte

0

inwoners

0%

beweegnorm
Score: Herijking subsidiebeleid, maatschappelijke subsidies, output subsidies

Annette Bukkems

Annette Bukkems

Sociale samenhang als winst, subsidie als impuls

Het nieuwe subsidiebeleid is samen met verenigingen uit alle domeinen en kernen ontwikkeld. Dit proces van buiten naar binnen levert mooie resultaten. Lees verder

0

subsidie

0

inwoners

0%

beweegnorm
Score: Evaluatie, monitoring, onderzoek

Rob van der Wijst

Rob van der Wijst

Onderzoeken naar sportdeelname, schoolzwemmen en aangepast sporten.

Onderzoeken op maat met uitgebreide rapportage en aanbevelingen voor sportbeleid en inzet buurtsportcoaches. Lees verder

0

inwoners

0

respondenten

0%

beweegnorm
Score: Sportnota, combinatiefuncties

Daniëlle Remy

Daniëlle Remy

Onderzoek, beleid en realisatie voor nog meer sport- en beweegdeelname

Vanuit onderzoek is inzicht gekregen in het sport- en beweeggedrag van inwoners en de behoeften bij inwoners en sportverenigingen. Daarnaast is via co-creatie het sportbeleid vormgegeven en ook de invulling van 6 fte combinatiefuncties sport en cultuur. Lees verder

0

respons

0

inwoners

0%

beweegnorm
Score: projectplan & communicatieconcept

Ron Klemann

Ron Klemann

Van concept naar realisatie samen met betrokken partners in Aalten

Op inspirerende wijze en samen met partners is een integraal projectplan én communicatieplan ontwikkeld om verder invulling te geven aan Talent Aalten. Lees verder

Van concept naar realisatie samen met betrokken partners in Aalten