Gemeente Bergen

  • 7 dorpskernen
  • 13.140 inwoners
  • 51% van de inwoners voldoet aan de beweegnorm
  • 28% van de mannelijke inwoners en 15% van de vrouwelijke inwoners zijn aangesloten bij een sportvereniging
  • 52% van de volwassenen heeft overgewicht
  • Valongevallen: 65-74 jaar 43% - 75-84 jaar 14% - 85+jaar 43%
  • 47,7% van de volwassenen heeft een hoge emotionele/sociale eenzaamheidsscore
  • 67% van de volwassenen beoordeelt eigen gezondheid goed/zeer goed
  • 5,3% van de inwoners (18+) heeft een hoog risico op angst of depressieklachten
  • bron: waarstaatjegemeente.nl

In de gemeente Bergen wordt al lang gewerkt vanuit de gedachte van Positieve Gezondheid. De gemeente is een voorloper in de beweging “van Zorg naar Gezondheid”. Daarbij benut de gemeente ook de kracht van sport en bewegen. Zo is de gemeente één van de kartrekkers van het regionale programma Stevig Staan waarin wij ook een belangrijke rol vervullen. Onze beweegmakelaar wordt steeds beter gevonden zodat hij mensen kan ondersteunen in het vinden van passend beweegaanbod. Er is geïnvesteerd in een kwaliteitsimpuls van het bewegingsonderwijs en voor kinderen die een motorische achterstand hebben, bieden wij een passend beweegprogramma aan. Omdat de gemeente heel overzichtelijk is, zijn wij goed bekend met het lokale netwerk.

Maak kennis met ons team in Bergen

Meer weten over onze werkzaamheden binnen de gemeente Bergen? Neem dan contact op met onze programmamanager Joost Joosten via joost@negen.nl of 06-12871601