Gemeente Gennep

  • 5 dorpskernen
  • 17.763 inwoners
  • 55% van de inwoners voldoet aan de beweegnorm
  • 34% van de mannelijke inwoners en 20% van de vrouwelijke inwoners zijn aangesloten bij een sportvereniging
  • 48% van de volwassenen heeft overgewicht
  • Valongevallen: 65-74 jaar 43% - 75-84 jaar 29% - 85+jaar 29%
  • 46,4% van de volwassenen heeft een hoge emotionele/sociale eenzaamheidsscore
  • 69% van de volwassenen beoordeelt eigen gezondheid goed/zeer goed
  • 5,7% van de inwoners (18+) heeft een hoog risico op angst of depressieklachten
  • bron: waarstaatjegemeente.nl

In de gemeente Gennep werken wij al vele jaren onder de vlag van Gennep Doet Mee. Dit doen we samen met onze partners Gennep Vitaal, Punt Speciaal, Dichterbij, de cultuurcoach en Samen in Beweging. Hierbij is aansluiting gezocht met het overkoepelende beleidsplan Ontmoeten, Meedoen, Ondersteunen. In de gemeente is sprake van een sterke sociale infrastructuur. Wij zijn ook nauw verbonden aan projecten en ontwikkelingen vanuit het sociaal domein. Zo sluiten we aan bij de werkgroep Positieve Gezondheid en LEA. Ook hebben wij een goede samenwerking met de lokale dorpsondersteuners. Er is een actieve sportraad in Gennep die wij adviseren en ondersteunen. Met het onderwijs wordt ingezet op een kwaliteit van het bewegingsonderwijs. Diverse partners zijn vertegenwoordigd in de stuurgroep Gennep Doet Mee.

Maak kennis met ons team in Gennep

Meer weten over onze werkzaamheden binnen de gemeente Gennep? Neem dan contact op met onze regisseur Jimmy-Boy via jimmy-boy@negen.nl