Gemeente Horst aan de Maas

  • 16 dorpskernen
  • 43.651 inwoners
  • 58% van de inwoners voldoet aan de beweegnorm
  • 38% van de mannelijke inwoners en 20% van de vrouwelijke inwoners zijn aangesloten bij een sportvereniging
  • 51% van de volwassenen heeft overgewicht
  • Valongevallen: 65-74 jaar 20% - 75-84 jaar 40% - 85+jaar 40%
  • 47,1% van de volwassenen heeft een hoge emotionele/sociale eenzaamheidsscore
  • 75% van de volwassenen beoordeelt eigen gezondheid goed/zeer goed
  • 5,0% van de inwoners (18+) heeft een hoog risico op angst of depressieklachten
  • bron: waarstaatjegemeente.nl

In de gemeente Horst aan de Maas staan we al jaren met diverse partners aan de lat om sport en bewegen op een juiste manier in te zetten. Daarbij sluiten wij aan bij IN! Horst aan de Maas. Een beweging waarbij de gemeente meer vanuit preventie gaat werken. Zo gaan wij verenigingen stimuleren nog meer hun maatschappelijke rol te pakken en gaan we actief de kernen in om samen met lokale partijen te kijken wat we kunnen betekenen op het gebied van sport en bewegen. Ook werken we met de zorg samen om langer vitaal thuis te kunnen blijven wonen en focussen we ons bij de jongste inwoners op een goede basis wat betreft de motorische ontwikkeling (samen met de kinderopvang en onderwijs). Daarnaast hebben we specifiek aandacht voor kinderen en jongeren in een kwetsbare positie (basis- en voortgezet onderwijs). Wij zetten diverse projecten, in samenwerking met andere partijen, op. Denk hierbij aan Stevig Staan (valpreventie), fietslessen voor statushouders en bewegend inburgeren, waarbij voor onze beweegmakelaar een grote rol is weggelegd de inwoners structureel in beweging te krijgen.

Maak kennis met ons team in Horst aan de Maas

Meer weten over onze werkzaamheden binnen de gemeente Horst aan de Maas? Neem dan contact op met onze programmamanager Ellen Thijssen via ellen@negen.nl of 06-55802277.