Gemeente Leudal

  • 16 dorpskernen
  • 36.133 inwoners
  • 52% van de inwoners voldoet aan de beweegnorm
  • 31% van de mannelijke inwoners en 16% van de vrouwelijke inwoners zijn aangesloten bij een sportvereniging
  • 49% van de volwassenen heeft overgewicht
  • Valongevallen: 65-74 jaar 32% - 75-84 jaar 36% - 85+jaar 32%
  • 48,3% van de volwassenen heeft een hoge emotionele/sociale eenzaamheidsscore
  • 71% van de volwassenen beoordeelt eigen gezondheid goed/zeer goed
  • 4,8% van de inwoners (18+) heeft een hoog risico op angst of depressieklachten
  • bron: waarstaatjegemeente.nl

In de gemeente Leudal gaat de beweging steeds meer van collectieve inzet naar inzet op maat voor de meer kwetsbare inwoners. Kwetsbare doelgroepen die meedoen aan onze interventie Positief Gezond. Senioren met een verhoogd valrisico waarbij wordt ingezet op valpreventie. Opzet van fietslessen voor statushouders. Sportverenigingen die door ons worden uitgedaagd om zich breder in te zetten voor meerdere doelgroepen in het dorp. Omdat de gemeente bestaat uit 16 kernen investeren wij veel in de lokale contacten met dorpsraden, seniorenverenigingen, kindpartners, welzijnswerk etc. Met de gemeente zijn wij nadrukkelijk in gesprek over de maatschappelijke en duurzame impact die we maken.

Leudal is een mooie en groene gemeente met een diversiteit aan ondernemers op het werkveld van de vrijetijd. Om krachten te bundelen, nieuwe producten te ontwikkelen, kennis uit te wisselen en met elkaar te netwerken heeft de gemeente Liefde voor Leudal opgericht. Het doel van dit promotieplatform is om een actieve initiërende bijdrage (pro-actief) te leveren aan het creëren van een gastvrije gemeente waar men kan genieten van de natuur, het dorpse leven, lekker eten, goede fiets- en wandelroutes en kunst en cultuur; aantrekkelijk voor zowel jonge gezinnen, senioren als ook groepen. Ook wij delen regelmatig nieuws en activiteiten op dit platform.

Maak kennis met ons team in Leudal

Meer weten over onze werkzaamheden binnen de gemeente Leudal? Neem dan contact op met onze programmamanager Manon van Veghel via manon@negen.nl of 06-28391997.