Gemeente Roerdalen

  • 6 dorpskernen
  • 20.705 inwoners
  • 25% van de mannelijke inwoners en 13% van de vrouwelijke inwoners zijn aangesloten bij een sportvereniging
  • 54% van de volwassenen heeft overgewicht
  • Valongevallen: 65-74 jaar 33% - 75-84 jaar 33% - 85+jaar 33%
  • 51,7% van de volwassenen heeft een hoge emotionele/sociale eenzaamheidsscore
  • 65% van de volwassenen beoordeelt eigen gezondheid goed/zeer goed
  • 5,5% van de inwoners (18+) heeft een hoog risico op angst of depressieklachten
  • bron: waarstaatjegemeente.nl

In de gemeente Roerdalen zijn wij bezig om het lokale sportbeleid te herzien. Voor de invulling van het beleid zijn we in overleg met sport- en beweegaanbieders en maatschappelijke organisaties (welzijn, gezondheidszorg en onderwijs). We zetten een beweging in gang om een meer integrale samenwerking tussen de lokale sportsector, onderwijs, zorg, gezondheid, welzijn en gemeente te realiseren. In deze aanpak werken we grotendeels dorpsgericht omdat de gemeente Roerdalen wordt gevormd door kernen met ieder hun eigen cultuur en dynamiek. Hierbij stimuleren wij lokale partijen die een link hebben met sport en bewegen om een maatschappelijke rol op te pakken of uit te breiden én beweegaanbod te realiseren voor meer kwetsbare doelgroepen.

Meer weten over onze werkzaamheden binnen de gemeente Roerdalen? Neem dan contact op met onze regisseur Ruben Vos via ruben@negen.nl.