Gemeente Roermond

  • 10 dorpskernen
  • 59.992 inwoners
  • 50,8% van de inwoners voldoet aan de beweegnorm
  • 25,2% van de mannelijke inwoners en 12,1% van de vrouwelijke inwoners zijn aangesloten bij een sportvereniging
  • 52,4% van de volwassenen heeft overgewicht
  • Valongevallen: 65-74 jaar 38% - 75-84 jaar 38% - 85+jaar 24%
  • 49,3% van de volwassenen heeft een hoge emotionele/sociale eenzaamheidsscore
  • 76% van de volwassenen beoordeelt eigen gezondheid goed/zeer goed
  • 6,2% van de inwoners (18+) heeft een hoog risico op angst of depressieklachten
  • bron: waarstaatjegemeente.nl

In de gemeente Roermond zijn wij projectleider van de lokale aanpak valpreventie. Wij begeleiden het proces om te komen tot een lokale aanpak én vertalen dit tot een concreet uitvoeringsplan. Hiervoor zijn cijfers en behoeften in kaart gebracht. En zijn diverse gesprekken gevoerd met partners die een rol kunnen spelen in de lokale aanpak valpreventie. Het gaat hierbij om rollen in het bereiken van de doelgroep, het bewegen (c.q. de uitvoering) en het duurzaam borgen. Hiervoor is een heel speelveld aan betrokkenen nodig. Van buurtverenigingen en wijkraden. Tot seniorenverenigingen, huisartsen, lokale welzijnswerk, fysiotherapeuten, Sportservice Roermond, Meer Bewegen voor Ouderen etc. De partners brengen wij in collectieve bijeenkomsten bij elkaar om zo ook integraal naar het thema te kijken. In het uitvoeringsplan staan concrete uitgangspunten over inhoud, kwaliteit, financiering, communicatie, evaluatie etc. Met deze lokale aanpak ligt er een goed fundament in de gemeente Roermond om valincidenten onder inwoners zoveel mogelijk te voorkomen en inwoners zelfredzaam te houden.

Meer weten over onze werkzaamheden binnen de gemeente Roermond? Neem dan contact op met onze regisseur Roy Gielen via roygielen@negen.nl of 06-39556473