Gemeente Vaals

  • 4 dorpskernen
  • 10.203 inwoners
  • 48% van de inwoners voldoet aan de beweegnorm
  • 17% van de mannelijke inwoners en 8% van de vrouwelijke inwoners zijn aangesloten bij een sportvereniging
  • 50% van de volwassenen heeft overgewicht
  • Valongevallen: 65-74 jaar 17% - 75-84 jaar 33% - 85+jaar 50%
  • 52,6% van de volwassenen heeft een hoge emotionele/sociale eenzaamheidsscore
  • 65% van de volwassenen beoordeelt eigen gezondheid goed/zeer goed
  • 9,6% van de inwoners (18+) heeft een hoog risico op angst of depressieklachten
  • bron: waarstaatjegemeente.nl

In navolging van het Nationaal Sportakkoord is in de gemeente Vaals in samenspraak met lokale partners het sportakkoord Vaals Beweegt opgesteld.

Het doel van dit akkoord is om meer inwoners van de gemeente Vaals het plezier te laten ervaren van sporten en bewegen. Nu en in de toekomst. Een leven lang. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer. De verenigingen bieden in de diverse kernen een gevarieerd aanbod en zijn daarmee belangrijk voor de ontmoeting, de ontspanning en het meedoen in Vaals.

Samen met de gemeente Vaals voeren we het programma Vaals Beweegt Verenigt uit, waarbij verenigingen elkaar opzoeken, kennis delen en leren van elkaar. Een lokale samenwerking gericht op het vernieuwen en elkaar versterken.

Meer weten over onze werkzaamheden binnen de gemeente Vaals? Neem dan contact op met onze programmamanager Joep van de Voort via joep@negen.nl of 06-12979076