Actief en gezond opgroeien

Sporten en bewegen zijn enorm belangrijk voor een gezond leven. De motoriek is een cruciale voorspellende waarde met betrekking tot de gezondheid. Hoe jonger iemand met beweging bezig is, hoe meer impact dit heeft op alle ontwikkelingsdomeinen. Daarbij is plezier beleven in het bewegen belangrijk. Als kinderen positieve ervaringen opdoen tijdens het sporten, dan zorgt dit ervoor dat ze ook op latere leeftijd blijven sporten. Voldoende beweging is essentieel voor de fysieke en mentale gezondheid van kinderen en het aanleren van een actieve levensstijl. Maar de effecten van bewegen zijn veel breder. Het is van belang bij de ontwikkeling van de hersenen. Daarnaast is bewegen belangrijk bij het leren van taal en sociale omgang met leeftijdsgenoten.

De basis voor gezonde en gelukkige inwoners begint bij kinderen. Hiervoor hebben we de hele gemeenschap nodig. It takes a village to raise a child.

Wij vinden dat kinderen op hun eigen manier mee moeten kunnen doen. Daarbij hebben wij vooral aandacht voor de kwetsbare kinderen voor wie dat minder vanzelfsprekend is. Ben Bizzie is ons beweegmaatje om kinderen te enthousiasmeren en in beweging te brengen.

Wij:

  • Adviseren kindpartners over het creëren van een beweegvriendelijke omgeving
  • Screenen kinderen op hun motorische ontwikkeling
  • Verzorgen programma’s voor kinderen gericht op hun motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Ondersteunen bij peuter- en kleutergym
  • Helpen kinderen om passend beweegaanbod te vinden
  • Adviseren gezinnen over het Jeugdsportfonds

Hoewel sport en bewegen in de meeste scholen steeds meer aandacht krijgt, zijn veel kinderen/jongeren onvoldoende actief en blijven overgewicht en obesitas een probleem. Van alle 12 t/m 17-jarige kinderen voldoet slecht 21% aan de richtlijnen van 60 minuten matige tot zware fysieke activiteit per dag en kijkt 59% meer dan drie uur per dag op een tv, tablet of smartphone (GGD, 2021). Schermtijd staat in verband met overgewicht, ongezonde voeding en depressieve symptomen. Motorische vaardigheden staan in verband met zitgedrag, fysieke activiteit en gezondheidsproblemen.