Ontmoeten en verenigen

Gezonde gemeenschappen vormen een basis voor gelukkige en gezonde inwoners. Gezonde gemeenschappen bieden de goede randvoorwaarden voor mensen om optimaal mee te kunnen doen en daardoor gezond en gelukkig te blijven. Gezonde gemeenschappen kenmerken zich door een sterke samenhang en cohesie. Gezonde gemeenschappen worden onder meer gevormd door gezonde (sport)verenigingen. Maar ook door het sterke en informele netwerk van buurten, en vele vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties.

Gezonde gemeenschappen zijn dé ontmoetingsplek voor inwoners. Het is een omgeving waar mensen samen komen en samen leren en groeien. Het is ook een omgeving waar zaken preventief gesignaleerd worden. In gezonde gemeenschappen kijken mensen naar elkaar om en horen mensen ergens bij. De kracht van deze gemeenschappen is daarmee ontzettend groot.

Wij:

  • Zijn lokaal hét aanspreekpunt voor verenigingen en sport en beweegaanbieders
  • Makelen en schakelen naar passende ondersteuning en zijn aanjager, inspirator en adviseur
  • Coördineren de uitvoering van het lokale Sportakkoord
  • Voeren periodiek een verenigingsmonitor uit
  • Ondersteunen lokale initiatieven in het ontwikkelen van nieuw beweegaanbod voor doelgroepen die nu nog niet bewegen
  • Faciliteren en organiseren bijeenkomsten, inspiratiecafés, workshops, themabijeenkomsten etc.

Voor ouderen biedt de sportvereniging veel sociale waarde, niet alleen als sporter tijdens (laagdrempelige) activiteiten. Denk ook aan het vervullen van bestuurlijke taken of als scheidsrechter helpen. Zo blijven oudere mensen sociaal actief door vrijwilligerswerk en beweegdeelname. Uit onderzoek van het Mulier Instituut blijken plezier en sociale interactie een belangrijke voorwaarde voor het binden van 50-plussers binnen de vereniging.