Vitaal en zelfredzaam oud worden

Er zijn diverse maatschappelijke uitdagingen waardoor vitaliteit nog niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Onze inzet is erop gericht om door middel van een preventieve- en gezondheidbevorderende aanpak inwoners de kans geven om mee te blijven doen. Denk bijvoorbeeld aan senioren, mensen met een beperking, een laag financieel inkomen of inwoners met een laag sociaaleconomische status (SES). Hierbij werken we intensief samen met diverse disciplines en diverse stakeholders binnen de gemeente.

Vanuit het gedachtegoed de inwoner centraal willen wij de juiste randvoorwaarden creëren om te zorgen voor meer gezonde en gelukkige inwoners. We werken daarbij aan maatschappelijke thema’s zoals eenzaamheid, integratie en participatie.

Wij:

  • Sluiten aan bij ketenoverleggen om de kracht van sport en bewegen in te zetten en te verbinden
  • Adviseren partners in het maatschappelijk domein over het creëren van een beweegvriendelijke omgeving
  • Initiëren en faciliteren programma’s zoals fitheidstesten, valpreventie, Doortrappen etc.
  • Bieden programma’s aan zoals In Beweging waardoor mensen worden gestimuleerd om weer meer te bewegen
  • Ondersteunen zorgmedewerkers op het gebied van bewegingsgerichte zorg
  • Helpen kwetsbare inwoners om passend beweegaanbod te vinden
  • Borgen duurzame gedragsverandering door het betrekken van de hele gemeenschap

Hoe jong of oud je ook bent, voor iedereen geldt dat voldoende bewegen belangrijk is voor een goede fysieke en mentale gezondheid. Ondanks de toenemende bewustwording van een gezonde leefstijl en het belang van bewegen, voldeed in 2020 slechts 54,2% van de 18-64 jarige aan de richtlijn van 2,5 uur matig intensief bewegen per week. Voor 65+ers voldeed landelijk 38,2% aan de beweegrichtlijn (GGD,2020).

Wat verder opvalt is dat 14,7% van de inwoners van achttien jaar en ouder kampt met overgewicht (SROI, 2020). Factoren die overgewicht kunnen veroorzaken kunnen persoonsgebonden zijn (leeftijd, geslacht, bloeddruk genen), hebben te maken met leefstijl en gewoonten (voeding, beweging, slaap en stress) of leef-woon en werkomstandigheden (inkomen, sociaal netwerk, huisvesting). Vaak gaat het om een optelsom van deze factoren.

Als we kijken naar de algehele gezondheid heeft 76,9% van de 18 jarige en ouder een goed/zeer goede ervaren gezondheid. 34,5% van deze leeftijdscategorie heeft te kampen met langdurige ziekte of aandoeningen, 16,6% is roker en 40,1% voldoet aan de alcoholrichtlijn (RIVM, 2020).